Usługi dodatkowe

lets talk business

Poza prowadzeniem szkoleń Business English, zajmuję się również weryfikacją poziomu językowego kandydatów do pracy i osób indywidualnych oraz pomagam przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej w języku angielskim.

I. AUDYT JĘZYKOWY

 

Oferta skierowana do firm chcących zbadać kompetencje językowe pracowników oraz osób prywatnych, chcących poznać dokładnie swój poziom biegłości językowej

Celem audytu językowego jest weryfikacja poziomu biegłości językowej pracownika lub kandydata do pracy pod kątem komunikacji, poprawności językowej oraz umiejętności rozwiązywania problemów w języku angielskim. Audyt językowy jest niezbędny do określenia poziomu językowego kandydatów aplikujących do pracy w firmie i może stać się częścią procesu rekrutacyjnego.

Osobom prywatnym daje szerszy pogląd na temat rzeczywistej znajomości języka we wszystkich obszarach (mówienie, rozumienie ze słuchu, pisanie, gramatyka i słownictwo). Po przeprowadzonym audycie Uczestnik otrzymuje szczegółowy raport z opisem poziomu znajomości języka, dokładny opis poszczególnych umiejętności, a także zalecenia do dalszej pracy nad rozwojem swoich kompetencji.

Audyt językowy składa się z kilku części, tak aby w pełni oddać obraz biegłości językowej.

 1. Ogólny test znajomości języka angielskiego (placement test) – zawiera kilkadziesiąt pytań związanych z gramatyką, słownictwem ogólnym oraz wyrażeniami służącymi do codziennej komunikacji. Pozwala nam na określenie ogólnego poziomu teoretycznej znajomości języka, wskazuje nad jakimi strukturami należy jeszcze pracować. (ok. 45 min, test do rozwiązania online).
 2. Rozumienie ze słuchu – egzamin mający na celu weryfikację umiejętności rozumienia ze słuchu różnego rodzaju wypowiedzi (30 min).
 3. Część pisemna – zawiera polecenia dot. napisania tekstu w języku angielskim. Zazwyczaj jest to: mail służbowy, zaproszenie, krótkie przedstawienie firmy/ oferowanego produktu, notatka służbowa, itp. Do napisania są trzy krótkie teksty. Oceniana jest poprawność gramatyczna, bogactwo słownictwa, zastosowanie prawidłowych struktur językowych oraz dopasowanie stylu do konkretnej sytuacji (60 min).
 4. Egzamin ustny – składa się z części ogólnej oraz biznesowej.

Oparty jest na:

– ogólnej rozmowie dot. pracy, życia codziennego, planów, doświadczenia, itp.

– odpowiedzi na pytania związane z pracą: opis stanowiska, doświadczenie zawodowe, tematy okołobiznesowe (komunikacja, spotkania biznesowe, praca w zespole, itp.)

case study oparty na wykonywanym zawodzie, problem do rozwiązania, temat do omówienia, itp. ( całość: 45 min)

Po przeprowadzonym audycie Klient otrzymuje:

– procentowy wynik egzaminu z podziałem na poszczególne umiejętności (test, słuchanie, pisanie, mówienie),

– bardziej szczegółowy opis znajomości języka (mocne i słabe strony, obszary, które wymagają dalszej pracy),

– zalecenia dotyczące dalszej pracy nad językiem,

– autorską listę materiałów, opracowań, które może wykorzystać do samodzielnej nauki języka.

CENA: 490 zł

Cena obejmuje:

– przygotowanie egzaminu dopasowanego do potrzeb Klienta (tematyka związana z daną branżą lub ogólny język biznesu),

– przeprowadzenie egzaminu,

– spotkanie po przeprowadzonym egzaminie oraz ustny feedback,

– pisemny raport z audytu

Cennik

II. PRZYGOTOWANIE DO ROZMOWY KWALIFIKACYJNEJ

 

pakiet 10 sesji (każda po 60 minut)

Oferta ta skierowana jest do osób na poziomie średniozaawansowanym i zaawansowanym (B1-C1), chcących poszerzyć zakres słownictwa oraz wzbogacić wypowiedź o struktury leksykalno-gramatyczne niezbędne podczas rozmowy kwalifikacyjnej.

Podczas tego intensywnego szkolenia przygotujemy niezbędne słownictwo odpowiednie do opisywania stanowiska, wykonywanych obowiązków, odświeżymy struktury gramatyczne służące do opisywania zdobytego doświadczenia, opracujemy wspólnie tzw. elevator pitch oraz przeprowadzimy próbne rozmowy kwalifikacyjne.

Program szkolenia:

 1. Wprowadzenie do tematyki rozmów kwalifikacyjnych, omawianie doświadczeń związanych z rozmowami kwalifikacyjnymi, dobrych praktyk, częstych błędów podczas rozmowy kwalifikacyjnej.
 2. Proszę opowiedzieć mi o sobie” – jak odpowiadać ciekawie na to banalnie proste z pozoru pytanie; wprowadzenie kolokacji oraz słownictwa służącego do opisu siebie jako pracownika, doświadczenia zawodowego oraz umiejętności.
 3. Elevator pitch – krótka prezentacja własnej osoby z efektem „wow”.
 4. Opis stanowiska – słownictwo oraz wyrażenia służące do opisywania stanowiska, umiejętne wprowadzanie wyrażeń zawartych w opisie stanowiska do swojej wypowiedzi.
 5. Opis stanowiska – ciąg dalszy
 6. Doświadczenie i edukacja – odświeżenie struktur gramatycznych służących do opisywania doświadczenia zawodowego (Past Simple, Present Perfect, Present Perfect Contiuous) oraz opowiadanie o swoim wykształceniu i odbytych kursach i szkoleniach.
 7. Mocne i słabe strony – przymiotniki służące do opisu osoby (pozytywne i negatywne), jak mówić o swoich słabych stronach, przykłady.
 8. Metoda STAR – jak skonstruować odpowiedź na pytania rekrutera. Omówienie metody, przykłady, ćwiczenia praktyczne.
 9. Próbna rozmowa kwalifikacyjna – odpowiadanie na pytania „rekrutera” z zastosowaniem poznanego słownictwa, wyrażeń, struktur gramatycznych.
 10. Próbna rozmowa kwalifikacyjna – odpowiadanie na pytania „rekrutera” z zastosowaniem poznanego słownictwa, wyrażeń, struktur gramatycznych.

Szkolenie to związane jest z intensywną, samodzielną pracą poza zajęciami.  Po każdej sesji Uczestnik otrzyma zadanie domowe w formie ćwiczeń leksykalnych, gramatycznych, artykuły do przeczytania lub video do obejrzenia. Po zakończonych zajęciach Trener udostępnia bazę słownictwa z zajęć do powtórzenia w domu.

Zajęcia mogą się odbywać regularnie raz w tygodniu lub częściej lub wg dostępności Uczestnika oraz Trenera.

Cena pakietu: 1490 zł.

Scroll to Top